Podiel slovenských potravín

Podstatnou črtou celého systému COOP Jednota Slovensko je snaha prinášať na pulty čo najviac kvalitných domácich potravín od slovenských výrobcov.

podiel-slovenskych-potravin-2-polrok-2019
 
Takmer 64 % potravín predávaných v predajniach COOP Jednota Žilina bolo vyrobených na Slovensku, čo je vysoko nad priemerom konkurenčných reťazcov, ktorý sa pohybuje na úrovni  %.
 

Polročný výkaz o podiele predaja slovenských potravín v COOP Jednota Žilina