Logistické centrum

Dňa 31. 1. 2013 sme ukončili činnosť vlastného veľkoobchodného skladu. Od 1. 2. 2013 sa dodávky tovarov pre predajne realizujú z Logistického centra v Hornom Hričove, kde sme jedným zo 4 akcionárov.

COOP Jednota - Logistické centrum, a. s. vzniklo v roku 2008 a jeho zakladajúcimi akcionármi sú spotrebnú družstvá COOP Jednota Žilina, COOP Jednota Čadca, COOP Jednota Martin a COOP Jednota Prievidza.

lc-banner

Výstavba tohto najmodernejšieho a súčasne najväčšieho logistického centra v rámci družstiev na Slovensku bola ukončená v roku 2012. Svoju činnosť zameriava výhradne na zásobovanie maloobchodných predajní akcionárov. V súčasnosti zásobuje viac ako 320 predajní celým sortimentom suchého tovaru, chladeným, prevažne mliečnym sortimentom a ovocím a zeleninou.

Je najväčším dodávateľom akcionárov s počtom viac ako 10 600 položiek.

Na celkovom nákupe nášho družstva sa podieľa 67 %.

Zámerom družstva, ako aj ostatných akcionárov, je postupne naďalej rozširovať sortiment, ktorý bude dodávaný z vlastného logistického centra, čo umožní podstatne zefektívniť nákup, ako aj práce spojené s prebierkou tovaru na maloobchodných predajniach.